KODY PKD 2007 - Podklasa 77.21.Z

77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Opis podklasy:

77.21.Z

Podklasa ta obejmuje wypożyczanie i dzierżawę sprzętu rekreacyjnego i sportowego:

  • łodzi wycieczkowych, kajaków, żaglówek,
  • rowerów,
  • leżaków oraz parasoli,
  • nart,
  • pozostałego sprzętu sportowego.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • wynajmu łodzi wycieczkowych i jachtów wraz z załogą, sklasyfikowanego w 50.10.Z, 50.30.Z,
  • wypożyczania kaset wideo i płyt, sklasyfikowanego w 77.22.Z,
  • wypożyczania pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanego, sklasyfikowanego w 77.29.Z,
  • wypożyczania sprzętu wypoczynkowego i rekreacyjnego, będącego integralną częścią obiektów rekreacyjnych, sklasyfikowanego w 93.29.Z

Przydadne narzędzia