Usuwanie danych osobowych - RODO

Dane dotyczące przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które prezentowane są w serwisie lelio.pl - Największy katalog polskich firm, pochodzą bezpośrednio z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W świetle prawa, te informacje są jawne i publicznie dostępne. Nasz serwis pobiera te dane z ich pierwotnego źródła i przetwarza je z przestrzeganiem odpowiednich przepisów prawnych.

Na mocy przepisów RODO, masz prawo zażądać, abyśmy natychmiast przestali przetwarzać Twoje dane osobowe. Jeśli chcesz, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe z serwisu lelio.pl - Największy katalog polskich firm, wypełnij i prześlij poniższy formularz.

Wypełnienie i przesłanie formularza jest prostym, szybkim i bezpiecznym procesem usuwania danych osobowych. Po otrzymaniu zgłoszenia, podejmiemy odpowiednie kroki, aby Twoje dane zostały usunięte z naszej bazy w jak najkrótszym możliwym czasie.

Prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz numeru identyfikacyjnego działalności (NIP), co umożliwi nam szybkie zlokalizowanie i usunięcie Twoich danych. Zapewniamy, że wszystkie zgłoszenia są przetwarzane z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Dlaczego muszę wypełniać formularz?

Usuwanie danych za pomocą przedstawionej tutaj procedury, z którą wiąże się weryfikacja własności adresu email, pozwala nam w pewnym stopniu potwierdzić Twoja tożsamość, co zapobiega nadużyciom, np. ze strony Twojej konkurencji.

Wniosek o usunięcie danych osobowych

Wprowadź numer NIP
Oświadczam, że jestem właścicielem firmy, której NIP widnieje w formularzu, lub działam z jego upoważnienia
Wnoszę o usunięcie moich danych osobowych z serwisu lelio.pl - Największy katalog polskich firm, powołując się na fakt, że nie istnieją podstawy prawne do ich przetwarzania bez mojej zgody. Przyjmuję do wiadomości, że wniosek będzie skuteczny dopiero po zweryfikowaniu mojej tożsamości.